Мастер клас

 

 Мастър клас 2014

 

 Обща информация

 

Фондация „Де Пасарел България“ продължава и през 2014 година своя проект за майсторски клас в социалната работа, който предоставя възможности за среща на холандски и български професионалисти. По такъв начин фондацията работи за постигане на своите каузи, свързани с професионализма и качеството на социалната работа, чрез споделяне и внимателно трансформиране на холандския опит в български условия.

 

Мастър класът ще се развива като пространство, в което холандски експерти ще споделят своя опит по въпроси, ключови за развитието на професионализма и качеството в социалните услуги. Българските участници, професионалисти в социалната работа, заедно с холадските си колеги и модераторите от „Де Пасарел България“, ще търсят варианти за трансформирането на този опит в специфичния контекст на българското социално дело. Целта е заедно да открием и изработим полезни и работещи инструменти, техники или подходи, които непосредствено да могат да бъдат приложени в работата на отделната социална услуга.

 

Участници

 

Нашият майсторски клас не е за „избраници“, а за всички професионалисти в социалната работа, които искат да учат и да се развиват. От друга страна, майсторският клас предполага наличието на професионален опит, защото не е систематична образователна програма за „начинаещи“, а форум за споделяне и трансформиране на опит по отделни важни теми.

 

Начин на работа

 

Всеки от семинарите ще включва три модула – споделяне на холандския опит, очертаване на специфичния български контекст във връзка с конкретната тема и творческо трансформиране – въз основа на холандския и български опит формулиране на конкретни стратегии, подходи, техники или инструменти, които могат да бъдат приложени в практиката на социалните услуги.

 

Подходът в организирането и провеждането на семинарите е интерактивен. Това означава, че всички участници заедно ще създават смисъла и продукта от своята среща. Желаещите да участват в работата на конкретен семинар ще бъдат поканени предварително да формулират писмено кратък принос – описание на техния опит по темата, което да включва съществуващи в момента затруднения и/или добри практики. Споделеното от холандските експерти ще бъде достъпно за участниците във вид на работни материали. Резултатите от съвместната работа по трансформиране на холандския опит спрямо българските условия ще бъдат обработени допълнително след приключване на събитието и ще бъдат изпратени на участниците.

 

Всички участници ще получат сертификати за участие в отделните семинари.

 

Предварителен план за семинарите през 2014 г

 

Тази година предвиждаме провеждането на три еднодневни семинара по следните теми:

  • през м. май – Комуникация с родителите на потребителите
  • през м. юли  - Свобода на избор на потребителите и вътрешен ред в социалната услуга
  • през м. декември – Приятелство и сексуалност в социалните услуги.

 

Условия

 

За Мастър клас 2014 не се предвижда такса участие.

Семинарите ще се провеждат в гр. София.

Участниците сами поемат разходите си за пътни, престой и храна в София.

 

Конкретната информация за провеждането на отделните семинари, заедно със заявка за участие, ще бъде публикувана на сайта на фондацията. Участниците ще бъдат включвани в списъка по реда на получаване на заявките до запълване капацитета на групата.

 

 

Ще се радваме, ако и тази година се включите в някое от събитията на мастър класа.

Повече информация можете да получита на адрес: e.ivanova@depasarel.bg.