Доклади и анализи

 

Доклад за управлението, ефективността и ефикасността на системата за социални услуги в общността в България - Доклад на Де Пасарел по поръчка на Министерство на труда и социалната политика проект MAT09/BG/9/1

 

 

 Приложение 1 - Формуляр за заявяване на потребности от социални услуги

 

 

 

Приложение 2 - Формуляр за заявяване на потребностите от социални услуги за деца на възраст между 7 и 12 г.

 

 

 

Приложение 3 - Ръководство за изготвяне на оценка на потребностите и направление за социални услуги за лица с увреждания

 

 

 

Приложение 4 - Бланка за изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги

 

 

 

Анализ на резултатите от проучване на потребностите от социалната услуга СУПЦ и нейното функциониране в странта

 

 

 

Модел за социално включване на млади хора с леки умствени увреждания

 

 

 

Резюмета на доклади и концепции, разработени по проект МПАП "От планиране към ефективно предоставяне на социални услуги за лица с интелектуални увреждания в България"

 

 

Подобряване на доставката на социалните услуги на местно ниво - Доклад за пилотните дейности по проект МПАП в общините Ловеч, Пазарджик и Благоевград