АППИ

Специализиран софтуер за индивидуално планиране на грижата (APPI - Automated Personal Plan Instrument) е насочен към това да улеснява и структурира процеса на работа на базата на изграден индивидуален план за потребителите на конкретната социална услуга.

 

АППИ организира и структурира процеса от А до Я. През него се структурира и провежда оценяването на потребностите и планирането на грижата, като подходът застъпен в структурирането на бланките и последователността на действията награжда поставените нормативни изисквания и улеснява специалистите в провеждането на грижа, ориентирана към възможностите и желанията на човека с увреждане. През октомври 2013 г. стартира пилотното приложение на "АППИ" в социалните услуги на Столична община.

 

Софтуерните приложения на фондацията са съобразени с българското законодателство, спецификите на социалните услуги съгласно Правилника за приложение на закона за социално подпомагане, европейските принципи и практики за грижа за хора с увреждания и добрите български практики. Заедно с предоставянето за ползване на специализирания софтуер за индивидуално планиране на грижата "АППИ", „Де Пасарел“ осигурява обучения и супервизия на процеса на индивидуално планиране и консултиране на неговото приложение.

 

Още за иновативния модел на индивидуално планиране и софтуер "АППИ":

 

Модел за индивидуално планиране, ориентиран към качеството на живот на потребителя

 

 

Специализиран софтуер за индивидуално планиране на грижата в социалните услуги "АППИ"

 

 


 АППИ техническа помощ

 

Софтуерното приложение АППИ (appi.support@depasarel.com) разполага с меню за Помощ онлайн, както и с раздел „Често задавани въпроси”. Ако Вашият въпрос не фигурира там, а имате нужда от незабавна консултация, можете да се свържете с Де Пасарел България  всеки делничен ден на адрес appi.support@depasarel.com или на телефон 02 465 22 63.

Лице за контакт: Цветелина Христова