АМИ

„Автоматизиран мниторингов инструмент” (АМИ) е разработен специално за българските условия и позволява проследяване на ползваемостта на социалните услуги, като въвежда специфични измерители, съобразно особеностите на отделните услуги.

 

 

Софтуерът е изготвен по поръчка на Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане, частично финансиран по проект „МПАП”.

 

 

АМИ е полезен и приложим както на централно ниво, по отношение на всички услуги за хора с увреждания, така и на общинско, като гъвкавата му структура позволява съобразяване с конкретните условия на всяка община. Софтуерът предоставя  възможността резултатите от данните да се обобщават в различен по вид справки, които да се ползват от ръководителите на социални услуи, представителите на общини, доставчици на социални услуги и структурите на Агенция за социално подпомагане. Де Пасарел България осигурява консултации за приложението на АМИ с цел оптимизиране на доставката на социални услуги на всяко ниво.