Професионализъм

Хората с увреждания и особено хората с интелектуални увреждания, през целия си живот имат нужда от подкрепа. Професионалното предоставяне на тази подкрепа е и ключът към техния добър живот и социално включване. От значение е както професионализмът в директната работа и ежедневна грижа за хората с увреждания, така и този за организация и управление на социалните услуги. Отправна точка в този процес е разбирането, че хората с увреждания не са болни и нямат нужда от медицинска грижа, повече, отколкото всички останали хора. В това отношение както и във всяко друго те имат нужда да бъдат възприемани като нормални хора, а специалното отношение да се проявява и ограничава само до конкретните им по-специални потребности.

 

Екипът на фондация „Депасарел“ предлага експертиза на ниво:

 

1. Професионализъм в директната работа с хората с увреждания

2. Управление  и организация на системата от социални услуги

 

 

Организацията поставя изключителен акцент върху обучението и квалификацията на хората, които работят в сферата на социалните услуги и по-конкретно като подпомага тяхното развитие чрез  обогатяване уменията им с помощта на различни техники, инструменти, модели и методи на работа (обмен на добри практики, споделяне на опит, популяризиране на нови методи на работа и научни изследвания в областта).