Управителен съвет

 

Фреди Уулс, Председател на УС

Фреди Уулс е директор на „Де Пасарел"  Холандия и председател на УС на  Фондация „Де Пасарел“ България. Той работи вече 40 години както в системата на директно предоставяне на социални услуги и грижа за хора с увреждания, така и  в областта на разработване на механизми и политики с цел повишаване на качеството на живот на потребителите на социални услуги и техните семейства. В момента ръководи персонал  от над 400 души, който се грижи за над  900  клиенти с различна степен на интелектуални увреждания на територията на Апелдорн, Холандия.  В последните 10 години г-н Уулс пренася  и прилага натрупания холандски опит и добрите практики в България, адаптирайки ги към българските нужди, особености и реалности.  

 

 

Уилям Баарслаг

Уилям Баарслаг работи в системата на Де Пасарел от 29 години като в момента е мениджър услуги за настаняване в „Де Пасарел“ Холандия. Минал е през различни функции в организацията - ръководител на дейности, заместник директор на център за ежедневни грижи, директор на Център за ежедневни грижи, управител на отдел „Жилищно обслужване“. Активно работи и прилага модели за качество на живот на хората с интелектуални увреждания. В България успешно води „Мастер клас” за професионалисти в социалната сфера от 2012г. и води лекции по темата за „качество на живот".

 

 

Йохан Макиела

Йохан Макиела е секретар на борда на фондацията. Работи в Де Пасарел Холандия от 19 години, а в последните пет е ангажиран и по проектите на Де Пасарел България. Занимава се с подкрепа и насърчаване на родителски организации в България, разработване на методологии за доставка на социални услуги за хора с интелектуални увреждания, както и участие в разработването на софтуер за индивидуално планиране и грижа на потребителите. Участва като експерт в редица проекти както у нас, така и в Холандия.