<< обратно Новини

Професионално е да има диалог в екипа

На 8-9 януари 2015 г. в София се проведе надграждащо обучение за индивидуално планиране на тема „Съдържателни и организационни аспекти на индивидуалното планиране“. Участваха професионалисти от СУПЦ „Княз Борис І“ и Дом за слепи лица - социални услуги на Столична община.

 

Обучителите от фондация „Де Пасарел България“ поставиха модела за индивидуално планиране, при който човекът е в центъра, в контекста на цялостната организация на работа в услугата, която се основава на нейния профил и ясно формулирана цел. Представена беше офлайн версия на специализирания софтуер за индивидуално планиране АППИ, с помощта на която професионалистите в услугите могат напълно да контролират хода и документирането на процеса на индивидуално планиране, независимо от евентуални технически проблеми, предизвикани от връзката с интернет. Упражнени бяха уменията за наблюдение, описване и споделяне на информация, свързана с конкретни потребители, по обективен начин, без прибързана оценка. Осъществен беше интензивен диалогичен процес на анализ и интерпретация на тази информация от екипите на отделните услуги, при което бяха формулирани хипотези и планирани съответстващите им стратегии на поведение и подкрепа.

 

Както е обичайно за обученията на „Де Пасарел България“, забавлението и доброто настроение съпътстваха сериозната и задълбочена екипна работа.