Новини

Славчо - Щастлив съм! Знам го!

Качеството отвъд стандартите е възможно

 

Славчо Баташки е на 47 г. целия си живот прекарва в институция в Балкана. В резултат от живота си в институция е останал без нито един зъб, никой не знае от кога. Едва от април тази година живее в общност - в Център за настаняване от семеен тип в гр. Монтана. Откакто е в услугата, може сам да определя кога да си ляга и да гаси лампата, има възможност да се храни в порцеланови чинии с първо, второ и трето, както и да решава какво иска да прави и как да се включва като помага и участва в живота на домакинството. След първите месеци на опознаване споделя, че винаги си е мечтал да има собствен телевизор и сам да решава какво да гледа по телевизията. Когато вижда протезите на една жена от персонала, споделя, че мечтае да има зъби. Екипът на жилището завежда Славчо да си избере и купи телевизор, при това със собствените си пари, събрани от неговата пенсия. Професионалистите се свързват с лаборатория за протези и започват проби за изготвяне на протези. От началото на 2015 г. Славчо ще се учи да дъвче отново с новите си протези.

 

Тази история е пример за това, че качеството в социалната работа е свързано с личните истории, промяната и удовлетворението на хората, които ползват услугите. Разбира се всичко започва от условията на живот, но животът не е само храната, приготвена според Рецептурника, нито спазените хигиенни изисквания. Да получиш внимание и възможност да бъдеш себе си е качество, което се постига извън стандартите.

 

Представяне на други добри практики и професионален разговор за качеството на социалните услуги ще се случи утре, по време на кръгла маса „Отвъд стандартите – качество и развитие на социалните услуги“, организирана по Проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социалните услуги за хора с увреждания“, финансиран от Федерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с гражданското общество.

 

Бойка - да работиш това, което обичаш

Качеството отвъд стандартите е възможно

 

Бойка Велинова e на 21 г. Като потребител на СУПЦ „Княз Борис“ Бойка участва в Програма за доброволна трудова заетост, чиято цел е да развие трудовите умения на младежи с интелектуални увреждания и да ги подготви за реална трудова заетост като изгради контакти с работодатели.

 

Бойка е завършила професионално обучение за шивачка, но иска да работа с малки деца или с животни. Момичето има затруднения в говора, които изключват възможността да работи в детска градина, но общува прекрасно с животните, защото ги обича.

 

От няколко месеца Бойка работи като помощник във ветеринарна клиника.

Екипът на социалната услуга полага целенасочени усилия да помогне на Бойка да се адаптира към работното място и изискванията на работодателя. Професионалистите подпомагат също и работодателя с консултации и насоки как да общува с хора с интелекутални увреждания. Така срещата между двете страни е улеснена и добри те резултати не закъсняват. Хората от клиниката предлагат на Бойка да започне работа на 4-часов работен ден срещу възнаграждение по трудов договор.

 

Въпреки успешната работа в клиниката, Бойка не може да сключи трудов договор, защото още от раждането си е получила пожизнен ТЕЛК с констатация за „100% инвалидност без право на труд“.

В момента професионалистите от услугата подкрепят Бойка, за да премине през съответните административни процедури за промяна в ТЕЛК-а, при която да отпадне забраната за труд.

По такъв начин социалните работници подпомагат Бойка да реализира своето право на труд и се застъпват за интересите й пред други институции.

 

Принцип на качество: Зачитане на човешките права

Критерий:  Услугата подпомага човека да упражнява правата си

Индикатор: Доставчикът се застъпва за интересите на потребителя пред други институции и организации.

 

Повече за принципите, критериите и индикаторите за мониторинг на качеството при доставката на социални услуги можете да научите по време на Кръглата маса „Отвъд стандартите – качество и развитие на социалните услуги“, която ще се проведе на 18 декември 2014 г. от 10 ч. в Информационния център на Европейската комисия в София, ул. „Раковски“ 124. Кръглата маса се организира като заключително събитие по проект "Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социалните услуги за хора с увреждания", финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с гражданското общество.

 

Как да измерваме качеството на социалните услуги?

Отговорът започва от това, какво разбираме под качество и какво точно мерим! Картата на качеството дава картина за това, колко разностранно е качеството на социалните услуги и поставя на първо място качеството на резултата.

 

Заповядайте на кръглата маса „Отвъд стандартите – качество и развитие на социалните услуги“, 18.12.2014 г. от 10 часа в Информационния център на Европейската комисия, за да поговорим професионално за качеството на социалните услуги!

Професионален диалог за качеството в социалните услуги

Фондация „Де Пасарел България“ организира Кръгла маса на тема „Отвъд стандартите – качество и развитие на социалните услуги“, която ще се проведе на 18 декември 2014 г., от 10:00 до 16:00 часа в Информационен център на Европейската комисия, София.

Заповядайте да разговаряме професионално за развитието на качеството при доставката на социални услуги!

Кръглата маса е заключително събитие по проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания“, финансиран от Фонд за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Качеството на социалната услуга е повече от стандартите, разбирани като минимални изисквания, чрез спазването на които държавата гарантира обществения интерес. Това е основното послание на разработения от екипа на фондацията Модел за мониторинг на качеството при доставката на социални услуги. Качеството е процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване. Напредъкът в това „безкрайно пътуване“ се измерва посредством принципи, споделени от професионалистите на европейско равнище, които се конкретизират в критерии и индикатори, разработени в рамките на Модела така, че да са съобразени с българския контекст. Представители на доставчици, общини и държавни институции ще дискутират възможностите за прилагане на Модела.

Разнообразни инструменти за мониторинг на качеството, разработени по проекта и от други НПО, ще бъдат представени и дискутирани на кръглата маса.

 

Можете да заявите участие, като попълните и изпратите заявка на адрес: depasarel@depasarel.bg

За допълнителна информация можете да се свържете с Евелина Варджийска на тел.0897 088 120.

виж още >>

Качество на социалните услуги чрез развитие и самооценка

Фондация „Де Пасарел България“ организира два обучителни семинара на тема „Самооценка и развитиие на качеството в социалните услуги“ на 26-28 ноември и 3-5 декември 2014 г. в рамките на проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг в социалните услуги“, финансиран от Българо-швейцарската програма.

 

Участваха 26 представители на разнообразни услуги, които преживяха интензивни дни на споделяне, изследване и взаимно обогатяване. С лекота и удоволствие участниците се запознаха с концепцията за качеството като процес на развитие, който не може да бъде контролиран единствено чрез спазване на минимални стандарти, а изисква творческо прилагане на принципи и наблюдаване на критерии. Изследваха заедно консенсусни принципи за качество на европейско ниво и се запознаха с Карта на качеството при доставката на социална услуга, която конкретизира тези принципи чрез критерии и индикатори, съобразени с българската среда. Участниците в обучението имаха възможност да анализинат качеството на своите услуги чрез попълване и обсъждане на Въпросници за самооценка на качеството на резултата, организацията и процеса на доставка. Обсъждането на въпросниците даде ценна обратна връзка за допълнения и редакция преди публикуването им.

 

 „Полезен, атрактивен, топъл и интересен“.

Така участниците оцениха обучителния семинар на раздяла. И както винаги при среща на съмишленици, се породиха много идеи за нови форми на взаимна подкрепа, обмяна на добри практики и бъдещи срещи.