Новини

Обучение на представители на 10 социални услуги от община Ловеч

От 7 до 9 ноември 2013г. в град Априлци екипът на фондация "Де Пасарел България" проведе обучение за ръководители и социални работници от 10 социални услуги на община Ловеч. Специални участници бяха заместник кметът на община Ловеч, г-н Петков, както и г-жа Мая Василева, директор на Дирекция „Социални дейности” в община Ловеч.

 

В рамките на обучението 22 души зе запознаха със  специализирания софтуер за индивидуално планиране на грижата (АППИ), който след споразумение между двете страни ще бъде използван на територията на общината. Продуктът на фондацията е насочен към това да улеснява и структурира процеса на работа, на базата на изграден индивидуален план за потребителите на конкретната социална услуга.

 

Преимуществата на АППИ са, че софтуерът структурира процеса на индивидуалното планиране от А до Я. През него се извършва оценяването на потребностите и планирането на грижата. Повече за софтуера можете да прочетете тук.

 

В допълнение към обучението за ползване на софтуера групата премина и през обучение за работа в екип и комуникация.

виж още >>
Фондация

14
ноември

виж още >>

Фондация "Де Пасарел България" издаде годишното си списание за 2012/2013г.


В края на месец октомври фондация "Де Пасарел България" издаде годишното си списание за идеи за развитието на социалните услуги за 2012/2013 година с името "В търсене на устойчивост". Герои в него са няколко успели и реализирали се  млади хора с увреждания от  Холандия, както и потребителите на СУПЦ "Св. Цар Борис I" в София. Специално интервю на тема промени и устойчивост в медицинските практики за подкрепа на родителите на деца с увреждания дава проф. Емилия Христова, микропедиатър и председател на  Българската асоциация по неонатология. Екипът на фондацията прави и преглед на постигнатото в последната година от работата си. Ако сме предизвикали интереса ви, можете да прочетете изданието тук

Фондация "Де Пасарел България" търси стажанти

logo De PasarelФондация "Де Пасарел България" е отворена за стажанти, студенти с хуманитарен профил и интерес към социалната работа. Стажантската позиция е в рамките на един месец и е неплатена. 

 

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на: depasarel@depasarel.bg

Очакваме ви!

виж още >>

Доволни ли сме от социалните услуги?

 

Фондация Де Пасарел България организира конференция на тема „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж”

Трябват ли ни френски доброволци, екип на BBC или дела в Страсбург, за да обърнем внимание на това какво се случва всъщност в социалните услуги? Защо в Препоръките на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. (т. 12) се казва, че българските граждани са изложени на най-голям риск от бедност или социално изключване в ЕС?

Всяка година поне 160 милиона лева от бюджета на страната се изразходват за социални услуги. Тяхната цел е да променят живота на хората в нужда. 32 хиляди деца и възрастни с увреждания зависят от тях, а още десетки хиляди чакат и нямат достъп (броят на хората с увреждания по официални данни е  474 хиляди, от които над 9 хиляди деца). Постигат ли социалните услуги целта си? Доволни ли са хората, които ги ползват? Водят ли те до по-добър живот в общността? Достатъчно ли е чисто формалното спазване на административниизисквания, за да твърдим че имаме качествени услуги и дали трябва да се сещаме за качеството едва когато стане скандал? Ние смятаме, че като общество сме достатъчно зрели, за да поставяме открито въпросите, без да чакаме някой отвън да ни покаже, че начинът, по който функционират социалните услуги, не води до повишаване качеството на живот на хората с увреждания, което би трябвало да бъде тяхна основна цел.

Отговор на тези и други въпроси за качеството на социалните услуги и за това как те въздействат върху живота на хората с увреждания поставя конференцията „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж”, която се организира от фондация „Де Пасарел България” на 15 октомври 2013 г. в конферентен център „Венус”, (бул. „Княз Александър Дондуков” 9).*Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Задачата на конференцията е да извади на преден план мнението на потребителите на социални услуги и да го срещне с мнението на доставчиците и представителите на държавните структури.Конференцията се организира в рамките на проекта „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания” с финансовата подкрепа в размер на 69 570 лева от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарска програма за сътрудничество.В рамките на проекта с участието на всички заинтересовани страни ще бъдат разработени предложения за стандарти за качество на социалните услуги за хора с увреждания. Те ще поставят на първо място ползата и промяната за живота на потребителите, стъпвайки на утвърдените европейски принципи за качеството – Доброволна европейска рамка за качество.

Конференцията включва:

 

 

-         Презентация за ролята на качеството на социалните услуги през призмата на холандския опит на Фреди Уулс, директор на „Де Пасарел Холандия“;

-         Презентация за качеството на социалните услуги в българския контекст на Мариета Димитрова, правен експерт към Българския център за нестопанско право;

-         Представяне на гледните точки на потребителите на социални услуги: Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППУ),Фондация „Сийдър”, „Алцхаймер България“;

-         Представяне на гледните точки на доставчиците на социални услуги : Фондация „Институт за социални услуги в общността”, Фондация „Глобална инициатива за психиатрия”, Международни социални служби, община Велико Търново;

-         Представители на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане като пряко отговорни за качеството на социалните услуги.

В рамките на конференцията са предвидени допълнителни материали по темата за журналисти, време за въпроси и отговори, както и интервюта.

На разположение за ексклузивни интервюта ще бъдат:

Фреди Уулс, директор на „Де Пасарел“(Холандия)

Мариета Димитрова, правен експерт към Българския център за нестопанско право

Потребители на социални услуги – хора с увреждания и техни представители

Представители на доставчици на социални услуги