Новини

Обмяна на опит, идеи и предложение за бъдещо сътрудничество по време на третото работно посещение на представители на община Лом в Холандия

„Всеки един от нас може да участва със своя малък принос за промяна към по-добро в сферата на социалните услуги за хора с увреждания“, „Тръгвам си обогатена с много нови идеи, които бих могла да приложа директно в работата си“, „Хората с увреждания наистина могат да живеят щастливо!“ – това са част от заключителните изречения на участниците от община Лом в третото работно посещение по проект „Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания”, провело се между 21 и 25 април 2014 г. Сред тях бе и кметът на общината - господин Иво Иванов.

 

Домакините от фондация „Де Пасарел Холандия“ показаха на българските си колеги част от услугите, които се предоставят в общините Апелдоорн и Епе. В това число дневни центрове за деца и възрастни, центрове за трудови занимания, защитени жилища. Програмата включваше исторически преглед на социалните услуги за хора с увреждания в Холандия, а дискусиите продължаваха и извън работните срещи.

 

В знак на внимание и благодарност кметът на Община Лом г-н Иванов връчи на организаторите от „Де Пасарел Холандия“ специален плакет с герба на община Лом. Същият сподели, че с подобно признание биха могли да се похвалят малцина и изрази готовност за бъдещо сътрудничество в областта на социалната сфера между общините Лом и Апелдоорн.

 

Четвъртото последно по проект работно посещение на представители от община Лом предстои през месец май 2014 г.

 

Проект „Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания”  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Професионалното общуване с потребители и техните родители и близки

Първото събитие по програма „Мастър клас“ на фондация „Де Пасарел България“ за 2014 година ще бъде посветено на професионалното общуване в контекста на социалните услуги. Работният семинар се организира с любезното съдействие на нашите партньори от фондация „Светът на Мария“ и ще се проведе на 17 май 2014 година от 9:30 до 17 ч. в Дневен център „Светове“ в София, ул. „Рикардо Вакарини“ № 8.

Холандските експерти Хенриет Коден и Вилко де Хаас от фондация „Де Пасарел Холандия“ ще споделят своя опит от прилагане на подходи и техники на ненасилствената комуникация и изразяването на емоциите при общуването с потребители на социални услуги за хора с интелектуални увреждания и техните родители и близки.

Заедно с българските професионалисти ще бъдат изследвани възможностите за прилагане на подобни подходи при конкретните условия на социалните услуги, в които те работят. В края на семинара участниците ще получат сертификати.

Фондация „Де Пасарел България“ осигурява кафе паузи за участниците в семинара, които сами поемат своите пътни и дневни разходи.

 

Можете да се запишете за участие до 12 май 2014 г. като попълните заявка за участие.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Евелина Варджийска на тел. 0897088120 или e.ivanova@depasarel.bg.

виж още >>
Политики за зачитане на правата в социалните услуги

28
април

виж още >>

Политики за зачитане на правата в социалните услуги

Европейските експерти в сферата на социалното дело убедително подчертават зачитането на правата на хората с увреждания като сърцевината на социалната работа, която в Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги (ЕК, 2010) е описана като „персонализирано съдействие в помощ на социалното приобщаване и защита на основните права“. Ако вече сме убедени на равнището на ценностите в неотменимото достойнство на хората с увреждания, как да структурираме ежедневната си работа така, че правата им да бъдат реално зачетени на практика?

 

По време на третото обучение на тема „Правата на хората с увреждания – как да гарантираме зачитането им в ежедневната работа на социалните услуги за възрастни?“, което се проведе от 23 до 25 април 2014 г. в хотел „Верея“ в Стара Загора по проект „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България със средства от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. 18 представители на 14 социални услуги от Казанлък, Сливен, Ямбол, Бургас, Димитровград, Кърджали и София подчертаха колко важно е екипите на социалните услуги да имат споделени ценности и цели и единна политика по отношение на правата.

 

Ако ценностите и целите отговарят на въпроса какво  - коя подкрепа е ефективна и оптимално допринася за развитието на потребителите в социалната услуга, политиките са този професионален инструмент, който адресира въпроса как да работим в съзвучие с тези ценности и за постигане на тези цели. Чрез политиките екипите могат да изследват своите ценности и практики и да определят онези общи споделени насоки, които гарантират зачитането на правата на хората с увреждания и е необходимо последователно да се прилагат в услугата независимо от индивидуалния стил на работа.

 

Политиките са минимум съгласуване на действията за гарантиране на правата на хората в социалната услуга.

 

Политиките се конкретизират в правила за общия живот в услугата. При разработването на правила, които подкрепят хората с увреждания в зачитането на правата им професионалистите  би трябвало да осъзнават, че целта е „да търсим отговори, а не да въвеждаме правила за да избегнем въпроси“, както находчиво обобщи Вяра Границка, представител на ЦСРИ "Благовещение", гр. София

 

Дискусиите по темите, обсъждани по време на трите проведени обучения и включени в съдържанието на Модела за хуманна социална работа ще продължат във виртуалното пространство. Каним всички заинтересовани професионалисти, които имат желание да участват в по-нататъшни обсъждания на темата за ефективното гарантиране на правата на хората с увреждания в ежедневието на социалните услуги, да се включат активно в нашия онлайн дискусионен форум след първоначална регистрация на http://www.depasarel.bg/social_model/login.

 

Екипът на проекта е подготвил интересни въпроси и конкретни казуси, чрез обсъждането на които заедно ще създаваме измеренията на хуманната социална работа в контекста на българските социални услуги. Очакваме ви! 

Социален характер на увреждането

15
април

виж още >>

Социален характер на увреждането

Всички хора са равни по достойнство и права. Защо тогава се налага правата на хората с увреждания да бъдат допълнително защитени?

 

Това беше един от въпросите, на които участниците във второто обучение, свързано с правата на хората с увреждания, потърсиха отговор чрез дискусии, интерактивни дейности и осмисляне на разнообразни ситуации, които провокират споделяне на личен и професионален опит. Обучението се проведе от 9 до 11 април 2014 г в гр. Велико Търново в рамките на проект „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България със средства от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

17 представители на 13 разнообразни социални услуги (защитени жилища, ЦСРИ, дневни центрове и специализирани институции) от Велико Търново, Търговище, Монтана, Лом, Благоевград, Ловеч и Добрич се убедиха колко важна за ежедневната работа в социалното подпомагане е перспективата на социалния работник – дали професионалистът гледа на хората с увреждане откъм техните ограничения, при което ги „затваря“ в границите на диагнозата им или ги възприема от гледна точка на техните възможности, при което ефективно поощрява тяхното развитие, нормалност и социално включване. Зачитането на правата на хората с увреждания е важен елемент от качеството на живот. Тяхното гарантиране е обществен дълг, защото обективното ограничение, настъпило вследствие на болест или физическо състояние се превръща в увреждане едва тогава, когато обществото очаква от личността да изпълнява роли, които я затрудняват. Поради този социален характер на увреждането се налага прилагането на принципа на компенсация, според който обществото предоставя специфична подкрепа на нуждаещите се свои членове, която да компенсира тяхното ограничение.

 

Предстои провеждането на още едно обучение по същата тема за доставчици на социални услуги от Южна България от 23 до 25 април 2014 г. в гр. Стара загора.