Новини

Как да обучаваме възрастни с лекота и удоволствие?

Нуждата от обучение и развитие на професионализма в социалната сфера у нас е много голяма. Фондация „Де Пасарел България“ отговаря на тази необходимост чрез разработването и осъществяването на разнообразни обучения за професионалисти в социалната работа, които независимо от конкретната тема се отличават с  изявен интерактивен характер, актуално съдържание, практическа насоченост, много добра визуализация, креативност и удоволствие от ученето.

Една от стратегическите цели на фондацията за 2014 година е развитието на капацитета на обучителната програма.  В тази връзка фондацията организира петдневно Обучение за обучители, което се проведе от 23 до 28 юни в гр. Априлци.

По време на интерактивното обучение участниците изследваха заедно основни понятия в интерактивното обучение за възрастни, ролята на обучителя, планирането на сесия и програма. Те усъвършенстваха своите  комуникативни умения и умения за водене на дискусия. Запознаха се и с подбрани техники на преподаване. В практическите задачи, при които участниците трябваше да преподават, те показаха изключителна креативност, радост и удовлетворение.

Интензивното неформално общуване и професионалните дискусии доказаха, че образованието за възрастни е преди всичко лична среща с другия и изисква от обучителя не само знания и умения, но и страст – желаниеза общуване, удоволствие от преподаването и любов към познанието и към обучаваните. Тази страст превръща преподаването в призвание и изкуство и прави възможно обучаваните да учат с лекота и удоволствие.

Да можеш да промениш към по-добро обществото, в което живееш – това е привилегия на всички нас, включително и на хората с увреждания. Но за да се превърне това в реална възможност за тях, те трябва да са включени в максимална възможна степен.

 

Проект „Европейски хоризонти за социалното включване на хората с увреждания в Столична община“ получи финансиране от програма Европа на Столична община за 2014 г. 

 

Проектът предвижда изследване на постигнатото и практиките по доставка на социалните услуги в Столична община, изготвяне и дискутиране на споделена визия за развитието на социалните услуги в града, така, че да осигуряват социално включване и пълноценен живот на хората с увреждания и провеждане на форум за творчески и иновативни практики между социалните услуги и хората на изкуството.

Дейностите се реализират в периода юли – ноември 2014 г. 

Де Пасарел България е първият класиран проект в приоритетна област 1 „Подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата“ и получи договора си за изпълнението на проекта лично от кмета на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова на официална церемония в сградата на Столична библиотека на 23.06.2014 г.

Холандски експерти подпомагат развитието на екипа на Дневен център „Светове“

 

От 14 до 17 май 2014 г. Хенриет Коден и Вилко де Хаас от фондация „Де Пасарел Холандия“ бяха на работно посещение в дневен център „Светове“ към фондация „Светът на Мария“ в рамките на проект, финансиран от ОПРЧР, Без граници, компонент 1, фаза 2.

 

Чрез целенасочени наблюдения и дискусии с екипа за рефлексия на натрупания опит, холандските експерти създадоха възможност за служителите на дневния център да съизмерят постиженията си в процеса на развитие на иновативен модел за дневна грижа за хора с интелектуални затруднения, както и да набележат възможности за по-нататъшно развитие на техния професионализъм.

Положителната оценка и сърдечното отношение на гостуващите експерти към колегите и потребителите окуражиха екипа да работи все така ангажирано с хората с интелектуални затруднания и да развива техните възможности и своя професионализъм за утвърждаване на дневен център „Светове“ като водеща социална услуга, в която цялостната работа е насочена към постигане на по-добро качество на живот на потребителите.

Да наблюдаваш без да оценяваш

Професионалната комуникация в социалната работа беше темата на събитие от програмата „Мастър клас“ на фондация „Де Пасарел България“, проведено от двама холандски експерти на 17 май 2014 г. в София с любезното съдействие на нашите партньори от фондация „Светът на Мария“.

Нашите гости Хенриет Коден и Вилко де Хаас представиха пред 12 български участници опита си от използването на два професионални инструмента – изразяването на емоциите и ненасилствената комуникация по Маршъл Розенберг.

Професионализмът в комуникацията се основава върху събуждането на чувствителността към скритото насилие, което често присъства в думите и начина, по който общуваме. Чрез упражнения и ролеви игри бяха създадени възможности участниците лично да преживеят колко лесно е да се каже и колко трудно е практически да се постигне ясно разграничение между:

  • наблюдение на факти и оценки
  • чувства и мисли
  • нужди и стратегии 
  • изисквания и заповеди.

Професионалното общуване в социалната работа изисква да гледаме на другия не като на враг, а като на партньор; да слушаме внимателно и да задаваме въпроси; да назоваваме точно и да поемаме отговорност за собствените си чувства, защото те не са породени от поведението на другия, а от разочарованите ни очаквания. Този професионализът на социалния работник се проявява както в общуването с потребители и родители, така и с колеги.

Фреди Уулс с награда "Заслужил гражданин на Ловеч"

На празника на Ловеч, 11 май, със званието „Заслужил гражданин на Ловеч“ беше удостоен г-н Фреди Уулс - директор на фондация „Де Пасарел Холандия“.

 

Специален гост на официалната церемония беше вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова. Наградата беше връчена от кмета на Ловеч г-н Минчо Казанджиев, който изказа благодарности за ползотворното 10-годишно сътрудничество между Община Ловеч и г-н Уулс и неговата организация, спомогнало за повишаване на качеството на социалните услуги за хора с увреждания в града. Освен, че благодари за отличието, директорът на холандската фондация се пошегува, че не разбира защо го награждават за нещо, което така или иначе винаги е обичал да прави. А именно - да бъде полезен заедно със своите колеги за постигане на общата цел - по-добър живот за хората с интелектуални увреждания в България. В близо десетминутната си реч г-н Уулс показа завидни знания за историята на град Ловеч и успя да намери символична връзка между една от историческите забележителности на града и името на фондация "Де Пасарел", което в превод на български означава "мост". 

 

На 12 май в зала 109 на Дом "Преслав" г-н Фреди Уулс изнесе презентация на тема „Възстановяване на нормалния живот“, предназначена за персонала на новосъздадените социални услуги в града – ЦНСТ и ЗЖ за деца и младежи с интелектуални затруднения. Официални гости бяха г-н Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия у нас, г-н Тихол Тихолов, председател на Общинския съвет на Община Ловеч, г-н Минчо Казанджиев, кмет на  Община Ловеч, г-н Пламен Петков, зам.-кмет на Ловеч, г-жа Мая Василева, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Ловеч.

 

В своята встъпителна реч г-н Минчо Казанджиев поиска и получи съгласието на холандския посланик за запазване на датата 12 май - ден след празника на Ловеч - за ежегодното честване на Деня на Холандия в града. 

 

*Фотография: http://lovechtoday.eu