Новини

Всеки е някой

17
ноември

виж още >>

Всеки е някой

Форум за добри практики в подкрепата за хора с увреждания в София

 

Има моменти, в които забравяме всички трудности и огорчения на ежедневието и споделяме чистата радост от творческите идеи и добре свършената работа. Тези мигове ни мотивират да продължим и осмислят всичките ни професионални и човешки усилия.

Такава среща се случи на 15 ноември 2014, когато в пространството на Модерен театър оживяха в слово, снимки и лично присъствие 20 добри практики от 12 социални услуги в София.  Форумът се организира с финансовата подкрепа на Столична община, програма „Европа“.

 

Добрите практики се противопоставят на формализма, изолацията и безразличието в социалната работа, но не са универсални рецепти, а творчески решения на проблеми и развитие на възможности, които произтичат от конкретните многообразни ситуации в практиката. Обединява ги това, че правят живота на хората с увреждания по-добър, защото се основават на доверие, общуване, партньорство, стимулират развитието на потребителите, съобразяват се с неговите мечти, желания и възможности и превръщат социалната работа в лично дело от хора за хора, което носи радост и удовлетворение.

 

Специални гости на събитието бяха Дерида данс център и Пламен Любенов, стрийт танцьор, които сподели колко трудно му е било да живее в институция, където 5-6 души си делят една инвалидна колична и колко жизнено важна е неговата успешна реализация като творец рамо до рамо с други творци (Вижте клипа на Миро и  Dim4ou „Скочи над мен“, в който участва Пламен: https://www.youtube.com/watch?v=YZuK52CRZxg).

 

Представители на общината, професионалисти от услугите, хора с увреждания, студенти и университетски преподаватели, културни дейци и граждани имаха възможност да се запознаят с добрите практики и да гласуват за своите избранници. Наградата на публиката си поделиха две практики:

  • Доброволчески труд на младежи с леки интелектуални увреждания, които се трудят почасово без заплащане на реални работни места - ветеринарна клиника, детска градина, ботаническа градина, създадена и прилагана от екипа на на СУПЦ „Св. Цар Борис І“ и Защитено жилище „Делфини“
  • Арттерапия с цветни винтови капачки, която съчетава екологичен момен (събиране и сортиране на винтови капачки) с интересна и полезна терапевтична дейност за изработване на мозаечни картини, разработена от ЦСРИ „Благовещение“ на „Каритас“.

Имаше услуги, които участваха с повече от една практика. Дневен център „Светове“ към фондация „Светът на Мария“ сподели четири свои практики, Защитено жилище за лица с умствени затруднения  - три, фондация „Глобална индициатива за психиатрия“, Дневен център за хора с психични разстройства, СУПЦ и ЗЖ „Делфини – по две.

 

Всички участващи услуги бяха отличени с красиви грамоти, връчени от Йони, потребител от ЗЖ за лице с умствени затруднения и лице на Форума. Описания на всички представени на Форума практики ще бъдат публикувани на сайта на фондация „Де Пасарел България“.

 

Дълго след приключване на награждаването хората се задържаха в залата, увлечени в разговори един с друг и отнесоха със себе си новите контакти, импулси, идеи и радостта от заслуженото признание.

Форум за представяне на добри практики  в подкрепата за хора с увреждания  на социалните услуги в Столична община

10
ноември

виж още >>

Форум за представяне на добри практики в подкрепата за хора с увреждания на социалните услуги в Столична община

Елате на 15 ноември 2014 г. между 10:00 и 12:00 часа  в Модерен театър, за да се запознаете с най-добрите и интересни практики на социалните услуги в София!

 

Добрата социална работа се основава на личността и достойнството на човека. Кои са най-интересните подходи и практики, които поставят човека в центъра на подкрепата? Това ще разберете на форума, ще се почерпите с кафе от Защитеното кафене на Дневен център „Светове“, ще се насладите на танцовото изкуство на Пламен Любенов, подкрепян от Дерида денс център, ще чуете за успешни междусекторни партньорства, ще можете да определите коя от добрите практики да получи наградата на публиката. На добрите практики ще бъдат връчени грамоти.

 

Кога една практика е добра?

Когато тя подкрепя човека да се развива, да бъде себе си, да взима решения, да бъде полезен, да харесва себе си, да мечтае и да постига мечтите си, да живее достойно, да общува и да бъде разбран, да има нови познати и приятели, да изказва мнение и то да бъде чуто, да участва в живота наравно с всички, да се чувства добре и социалната подкрепа да му носи радост.

 

Форумът е организиран от Фондация „Де Пасарел България” по проект с финансовата подкрепата на Столична община, Програма „Европа 2014 г.“

 

 

 

Самооценка и развитие на качеството в социалните услуги - предстоящ обучителен семинар

05
ноември

виж още >>

Самооценка и развитие на качеството в социалните услуги - предстоящ обучителен семинар

Фондация „Де Пасарел България“ организира тридневно обучение на тема „Самооценка и развитие на качеството в социалните услуги”. Поканени са за участие представители на общини и НПО, които са доставчици на социални услуги за възрастни. Събитието ще се проведе от 26 до 28 ноември 2014 г. в гр. София, в офиса на фондацията, ул. „Рачо Димчев“, 4.

Обучението се организира в рамките на проект CSP 153 - "Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социалните услуги за хора с увреждания", който се реализира с финансовата подкрепа на конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Програмата на обучението е разработена въз основа на интегрирана концепция за качеството на социалните услуги, която разглежда качеството като процес на непрекъснато развитие, ориентирано към принципи и критерии. Самооценката и мониторинга на качеството са необходим етап от цикъла на усъвършенстване на социалната услуга като организация.

Програмата на обучението включва 11 работни сесии, в които интерактивно са представени следните 5 основни теми:

  • Европейски принципи за качество на социалните услуги.
  • Принципи, критерии и индикатори за качество.
  • Равнища на измерване на качеството в социалните услуги
  • Инструменти за самооценка на качеството при доставката на социални услуги
  • Цикъл на развитие и усъвършенстване на социалната услуга като организация.

По всяка тема са предвидени презентации, дискусии и групова работа. Участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретни инструменти за самооценка на качеството, които допринасят за оптимизиране на работата в социалните услуги като стимулират непрекъснатото им развитие и промяна.

 

Предстои организирането на още едно обучения по същата тема от 3 до 5 декември 2014 в гр. София.

 

Можете да заявите желание за участие като попълните и изпратите по мейла тази заявка.

За повече информация: Ваня Методиева, координатор, email: v.metodieva@depasarel.bg, тел. 02/ 46-52-263, 0894 413623. 

„Ясно и систематизирано да определяме приоритетите в работата с потребителите“

На 9 и 10 октомври 2014 екип консултанти на фондация „Де Пасарел България“ проведе двудневна консултация за социални работници и ръководители на социални услуги от община Ловеч по прилагането на Модел за инвидидуално планиране, ориентирано към качество на живот на потребителя.

 

Участниците имаха възможност да споделят своя опит и предизвикателствата при индивидуалното планиране в отделните услуги, запознаха се систематично с взаимовръзката между целта на услугата, базисната грижа и индивидуалното планиране и се упражниха в прилагането на бланки за индивидуално планиране АППИ. Разгледани бяха конкретни казуси от работата на услугите и бяха обсъдени основни параметри на организацията на процеса на индивидуално планиране в услугата.

 

Участниците дадоха висока оценка на полезността на консултацията, която очакват да им помогне по-ясно и систематизирано да определят приоритетите си за работа с потребителите като поставят фокус върху личността на потребителя – неговия характер, потребности, качества и умения. Те се обединиха около необходимостта от подобни консултации за целите екипи на услугите, за да се стимулира екипността в индивидуалното планиране.

Предизвикателството е в детайлите

За трети пореден път в рамките на проекта „Светът на Мария: създаване на дневен център за трудови дейности за хора с леки и умерени интелектуални затруднения – иновативен модел на дневна грижа за хора с интелектуални затруднения“ холандските експерти Хенриет Коден и Вилко де Хаас консултираха екипа на Дневен център „Светове“ и бяха посрещнати с радост и усмивки както от служителите на услугата, така и от потребителите.

Основен акцент в тридневното им посещение беше оценката на готовността и индивидуалната подготовка на потребители от центъра за трудови дейности извън услугата. Холандските колеги наблюдаваха работата на екипа с определени потребители; проведоха задълбочена консултация и дискусия с екипа по конкретни казуси като дадоха ценни препоръки, свързани с възможностите и предизвикателствата пред определени клиенти; представиха и приложиха заедно с българските професионалисти инструменти за оценка на трудовите умения на потребители с интелектуални увреждания.

 

Оценката на сътрудничеството по проекта в края на работното посещение подчерта конструктивния и ползотворен характер на взаимодействието и обмяната на опит между български и холандски професионалисти. И двете страни изразиха удовлетворението си от професионалното и лично общуване и ясно заявиха желанието си да търсят бъдещи възможности за продължаване на контактите помежду си.