Списание

"В търсене на устойчивост"

SPISANIEГерои в този брой са няколко успели и реализирали се  млади хора с увреждания от  Холандия, както и потребителите на СУПЦ "Св. Цар Борис I" в София. Специално интервю на тема промени и устойчивост в медицинските практики за подкрепа на родителите на деца с увреждания дава проф. Емилия Христова, микропедиатър и председател на  Българската асоциация по неонатология. Екипът на фондацията "Де Пасарел България" прави и преглед на постигнатото в последната година от работата си.

прочети броя >>

Социалното „Ноу-хау”


В броя е поставена темата за социалното „ноу-хау”, което е необходимо за да се постигнат на практика набелязаните цели, а написаните на хартия програми и концепции да станат работеща система. 

В Интервюто Карел ван Кестерен, посланик на Кралство Холандия в България, заявява, че няма холандски модел, а има практики и традиции в постоянен процес на развитие. В текста за проекта е описано „сърфирането” на местните екипи в процеса на професионална доставка на социални услуги. Темата „Важно е как” представя инструментите, предложени от проекта за оптимизиране на системата на социалните услуги. Представени са гледните точки за разнообразяването на социалните услуги, съобразно функциите за подкрепа и допълването на нормативната база. 
Добри практики за трудова заетост на лица с интелектуални увреждания в Холандия и България и позицията за необходимостта финансирането на услугите да следва клиента.

прочети броя >>

"Икономическата ефективност"

В Декемврийското издание на бюлетина водещата тема е „Икономическата ефективност Какви социални услуги можем да си позволим и как да бъдем икономически ефективни в предоставянето на тези услуги? Това са част от въпросите, дискутирани в броя. Директорът на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов отговаря на въпроси за нивото на социалните услуги в България и необходимостта от промени в системата. Сдружение „Егида”споделят своя опит от работата по интеграция на хората с физически и интелектуални увреждания. Представен е и опитът на Холандия за предоставяне на разнообразни услуги за жилищно настаняване (кръгове за жилищно настаняване). Тези други интересни материали ще намерите в декемврийското издание на бюлетина.

прочети броя >>

"Стъпка по стъпка"

Бюлетин „Развитие на социалните услуги”, бр.1, юли 2010 г., тема: "Стъпка по стъпка"
Първото издание на бюлетина „Развитие на социалните услуги” представя проекта МПАП. Акцентът на броя е върху възможностите на хора с увреждания и как социалните услуги допринасят за тяхното изявяване. Зам.-министър Валентина Симеонова споделя в интервю за броя, че се търси по-адекватен отговор на потребностите от социалните услуги. Предмет на дебат е животът в институция, а своя положителен опит в развитието на социалните услуги споделя община Ловеч. Опитът на Холандия представя дългия път на хуманизация и развитие на социалните услуги в страната.

прочети броя >>