Кое е по-важно за постигане на качество на социалната услуга – да се покрие предварително зададен стандарт или стандартът да е предварителното условие, което да се надгражда?

 

В края на месец януари се проведе първата от три предвидени срещи за тази година на Консултативни групи на: потребителите на социални услуги, доставчиците на социални услуги и представителите на държавната и местната власт.  Участниците и в трите срещи се съгласиха, че в рамките на дискусията ще се избягва ползване на термина „стандарт“, тъй като той се асоциира със задоволителното в масовия случай постигане на зададен минимум, което само по себе си не гарантира постигане на търсено високо качество на услугата. 

Очакваме вашите мнения.

Вход