Гласувайте за ключовите аспекти на качеството на социалните услуги в България. Кои са аспектите, които според вас изискват най-спешни мерки в контекста на българската действителност?

 

 

Участниците на мартенската работна среща на консултативните групи по проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания“ бяха помолени да гласуват за до 5 ключови аспекта за качество.

 

На представителите на потребителите на социални услуги, представителите на държавно-делегирани и частни доставчици на социални услуги, както и представители на МТСП, АСП и няколко Общини от страната бяха раздадени по 5 стикера, с които да гласуват за най-важните според тях аспекти на качеството. Във всяка от трите групи бяха обсъдени по три аспекта, получили най-много гласове.

 

Кои аспекти бихте избрали вие?

Цялата рамка на качество с предложените принципи и аспекти можете да видите тук.

 

Ето и резултатът по групи:

 

Група на потребителите:

  • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
  • 4.1.Идентифициране на желанията на потребителя
  • 3.1.Участие на потребителя

 

Група на представителите на централната и местна власт:

  • 1.2.Политика за качество
  • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
  • 3.1.Участие на потребителя

 

Група на доставчиците:

  • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
  • 1.2.Политика за качество
  • 3.1.Участие на потребителя

Вход