Консултации

Експертизата на „Де Пасарел България“ стъпва на европейските принципи и практики, като работата на организацията е насочена изключително към намирането на конкретни решения специфични за социалните, културни, икономически и демографски особености на България.

 

Консултациите, които предоставяме са насочени към:

 

  • Управление на социалните услуги
  • Оптимизиране на достъпа до социалните услуги
  • Организирането на системата на грижа за хората с увреждания по възможно най-ефективния и ефикасен начин
  • Предоставяне на професионална грижа за хората с увреждания, с оглед техните специфични нужди