Анализи

Екипът на фондация „Де Пасарел България“ е специализиран в анализирането състоянието и проблемите на социалната система и социалните услуги в страната, както и в предоставяне на конкретни подходи и методи за разрешаването им.

 

 

Намирането на решения на настоящите проблеми в сферата на социалното подпомагане е сложна, комплексна и отговорна задача. За целта изключително важна е съвместната работа между всички организации и институции доставчици на социални услуги. В този смисъл „Де Пасарел България“ разчита на своите партньори за изготвянето и прилаганаето на общи действия и насоки за подобряване качеството на социалната система в България.